Lectures


Summer Semester 2024


June 5, 2024
Michał Bełdziński
Comparison of Perov's cotraction principle with the Browder-Minty theorem in the solvability of semilinear equations

May 29, 2024
Tatiana Odzijewicz, SGH Warszawa 
Zastosowanie problemu Sturma-Liouville'a w teorii równań różniczkowych cząstkowych: ujęcie nielokalne

May 22, 2024
Michał Bełdziński 
Comparison of Perov's cotraction principle with the Browder-Minty theorem in the solvability of semilinear equations

April 24, 2024
Iwona Chlebicka, Uniwersytet Warszawski
O aproksymacji i zjawisku Ławrientiewa

March 20 and 27, 2024
Igor Kossowski
Hybrid theorem for nonlinear system with p- and q-Laplace operator


Winter Semester 2023


January 24, 2024
Jarosław Swaczyna
Slow chaotic dynamical systems with large Hausdorff dimension

November 22, 2023
Igor Kossowski
On a version of hybrid existence result for a system of nonlinear equations

October 25, 2023
Jubilee Seminar on the Occasion of the 70th Birthday of Professor Bogdan Przeradzki


Summer Semester 2023


May 24, 2023
Robert Stegliński
Sharp Lyapunov-type inequalities for second-order difference equations with different kinds of boundary conditions

April 19 and April 26, 2023
Magdalena Nockowska-Rosiak

Hammerstein integrodifference equations - structural properties, their applications and discretization


March 29, 2023
Bogdan Przeradzki 
Diophantine approximation and periodic solutions of wave equations

March 22, 2023
Adam Błoch
Graph realizability of port-Hamiltonian systems
 


Winter Semester 2022


January 25, 2023
Adam Błoch
Graph realizability of port-Hamiltonian systems

November 30
, 2022
Magdalena SzafrańskaUniwersytet Warszawski
Mathematical model of psychotherapy

November 16 and 23, 2022
Michał Bełdziński
Potential and monotone homeomorphisms in Banach spaces

October 25, 2022
Bogdan Przeradzki
A reproduction number in medical and/versus mathematical epidemiology


Summer Semester 2022


May 25, 2022
Jacek Banasiak
Fads and fallacies of mathematical modelling

May 18, 2022
Christian PötzscheUniversität Klagenfurt, Austria
Topological decoupling and linearization of nonautonomous evolution equations

From March 16 to April 27, 2022
Adam Błoch
Asymptotic behaviour of port-Hamiltonian systems


Winter Semester 2021


From October 20, 2021, to January 26, 2022
Mateusz Krukowski
Cosine manifestations of the Gelfand transform


Talks given before Winter Semester 2021


Bogdan Przeradzki
Epidemic models with different strategies of vaccinations

Magdalena Nockowska-Rosiak
On the asymptotic integration of nonlinear differential equations

Bogdan Przeradzki
Generalized Gelfand's equations with many solutions

Krzysztof Kaczkowski
Existence results for nonlinear equations with spectral fractional Laplacians

Konstantin Nosov
Discrete dynamical systems for scale, ordinary and binary data

Magdalena Nockowska-Rosiak
An introduction to Ważewski method

Mateusz Krukowski
Weighted L^p spaces on nilpotent locally compact groups

Igor Kossowski
Nonlocal boundary value problems arising in thermoelasticity

Bogdan Przeradzki
Some new results on nonlocal problems, joint work with J. Mawhin and Katarzyna Szymańska-Dębowska,

Katarzyna Szymańska-Dębowska
Method of small parameter for problems from modeling of epidemics, joint work with J. Banasiak

Piotr Drygaś (Uniwersytet Rzeszowski)
Wyznaczanie efektywnych własności dwuwymiarowych kompozytów z losowymi wtrąceniami kołowymi

Katarzyna Szymańska-Dębowska
Couples of lower and upper slopes and resonant second order differential equations with nonlocal boundary conditions, joint work with J. Mawhin

Jacek Banasiak
Method of small parameter and Tikhonoff's theorem with applications to mathematical epidemiology

Igor Kossowski
An application of Krasnosielski's coneexpansion theorem to nonlinear nonlocal problems

Mateusz Krukowski
The Arzela-Ascoli theorem for multifunctions

Robert Stegliński
Infinitely many solutions for nonlinear equations with p-Laplacians

Małgorzata Pietruk
Melnikov's method for implicit differential equations

Piotr Ostrowski
Tolerant periodic functions in heat equations

Mateusz Krukowski
The Arzela-Ascoli theorem in uniform spaces

Aleksandra Falkiewicz
Modeling of proliferation of gene mutations in aged structured populations

Małgorzata Pietruk
Volterra operators on time scales

Igor Kossowski
A monotonicity method for nonlocal boundary value problems

Bogdan Przeradzki
Three solutions of Lidstone's boundary value problems via Morse theory

Jacek Rogowski
Spadini's results on periodic solutions of differential-algebraic equations

Katarzyna Szymańska-Dębowska
On some nonlocal differential boundary conditions for differential equations; joined work with Jean Mawhin

Robert Stegliński
Non-autonomous second order Hamiltonian systems

Magdalena Nockowska-Rosiak
An intermidiate value theorem in ordered Banach spaces

Adam Lipowski
A solution of a beam equation with elastic bearings

Aleksandra Falkiewicz
Asymptotic state lumping in transport problems on networks

Igor Kossowski
A first order systems of ODEs with nonlinear nonlocal boundary conditions

Mateusz Krukowski
Compactness criteria in some Banach spaces with applications to nonlinear integral equations

Katarzyna Szymańska-Dębowska
Pseudo differential and Levy operators

Aleksandra Falkiewicz
Uogólnienie modelu transportu na grafie na przypadek dowolnej macierzy Kirchhoffa

Igor Kossowski
Strongly continuous semigroups and the solvability of semilinear parabolic BVPs

Piotr Ostrowski
Almost periodic solutions to some ODEs

Adam Lipowski
Nonlinear beam on elastic bearings

Grzegorz Andrzejczak
Infinite dimensional Morse theory

Bogdan Przeradzki
Almost periodic functions and ODEs

Magdalena Nockowska-Rosiak
Singular boundary value problems - general approach

Przemysław Zieliński
The existence of solutions to equation Lu=N(u)+h in a Hilbert space with noninvertible self-adjoint operator L and strongly monotone operator N

Adam Lipowski
Periodic solutions of ODEs with p-Laplacian

Bogdan Przeradzki
A survey of results on p-Laplacian

Katarzyna Szymańska-Dębowska
Mawhin's Continuation Theorem for p-Laplacian

Jerzy Kalina i Adam Lipowski
Concentration compactness and Moutain Pass Lemma

Grzegorz Andrzejczak
A simple NSC-RKHS algorithm for solving linear boundary value problems ? Error bounds and implementations

Przemysław Zieliński
Homoclinic solutions of semilinear equation with discrete multiplication operator

Ewelina Miernik
Zastosowanie twierdzenia Tichonowa do modelu epidemii

Katarzyna Szymańska-Dębowska
O uproszczeniu zastosowania twierdzenia Krasnosielskiego o stożku do zagadnień nielokalnych

Bogdan Przeradzki
Uogólnienie twierdzenia Krasnosielskiego o sumie kontrakcji i odwzorowania zwartego i jego zastosowanie

Przemysław Zieliński
Wykorzystanie topologii słabej i twierdzeń o punkcie stałym w tej topologii do badania rozwiązalności równań z silnie nieodwracalną częścią liniową

Katarzyna Szymańska-Dębowska
Pewne rezonansowe nielokalne zagadnienia brzegowe

Przemysław Zieliński
Metody spektralne w badaniu równań nieliniowych

Tadeusz Antczak
Metody dokładnej funkcji kary typu l1 w niewypukłym programowaniu matematycznym

Adam Lipowski
Uogólnienia twierdzenia o wartości średniej dla funkcji harmonicznych

Magdalena Nockowska-Rosiak
Pewne zastosowania kontrakcji

Grzegorz Andrzejczak
Jądra reprodukujące przestrzeni Hilberta i ich zastosowania do metod numerycznych dla zagadnień brzegowych

Jacek Rogowski
Lorenz attractor exists

Magdalena Nockowska-Rosiak, Bogdan Przeradzki
O pewnym uogólnieniu równania Blasiusa