Program Konferencji

 

 

Poniedziałek 30.05.2005. Przewodniczy Prof. dr hab. Zbigniew Jakubowski.

 

1300 Otwarcie Konferencji.

1315 – 1345 Prof. dr hab. Dariusz Partyka: Warianty nierówności Schwarza dla quasikonforemnych odwzorowań harmonicznych.

1345 –1405 Dr Anna Łazińska: O pewnych funkcjach harmonicznych związanych z funkcjami holomorficznymi o dodatniej części rzeczywistej.

1405 –1430 Przerwa na kawę i herbatę.

1430 –1500 Dr Sergiej Graf: Jednolistne wariacje harmonicznych odwzorowań zespolonych.

1500 –1520 Dr Stanisława Kanas: Konforemne odwzorowania koła jednostkowego na elipsę.

1520 –1530  Przerwa.

1530 –1600 Prof. dr hab. Victor V. Starkov: O matematyce „pociągowej”.

 

Wtorek 31.05.2005. Część I. Przewodniczy Prof. dr hab. Izydor Dziubiński.

 

1000-1030 Dr Jerzy Kalina: Pewne uwagi o foliacjach transwersalnie holomorficznych.

1030- 1050 Mgr Agnieszka Sibelska: O pewnych warunkach współczynnikowych dla funkcji harmonicznych z biegunem w nieskończoności.

1050- 1100  Przerwa.

1100- 1130 Prof. dr hab. Leopold Koczan: O pewnej metodzie wyznaczania obszarów Kobego w klasach funkcji o współczynnikach rzeczywistych.

1130- 1150 Dr Ryszard Sitarski: Gęstość pewnych podzbiorów płaszczyzny generowanych przez funkcje całkowite.

1150- 1220 Przerwa na kawę i herbatę.

 

Wtorek 31.05.2005. Część II. Przewodniczy Dr hab. Tadeusz Poreda.

 

1220- 1240  Dr Adam Lecko: Funkcje mocno gwiaździste i spiralne.

1240- 1300 Dr Wiesław Majchrzak: Wybrane kierunki uogólnienia klasycznej geometrycznej teorii funkcji.

1300- 1310 Przerwa.

1310- 1330 Prof. dr hab. Victor V. Starkov: Funkcje harmoniczne. Nowy Rząd.

1330- 1350 Dr Sergiej Graf: Długości ekstremalne rodziny krzywych zamkniętych na zwartych powierzchniach Riemanna.

1350 Zamknięcie Konferencji.

 

Organizatorzy: Prof. dr hab. Victor V. Starkov,  Dr Piotr Liczberski