prof. dr hab.

Jan Kubarski

Politechnika Łódzka

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki
i Matematyki Stosowanej

Instytut Matematyki